I denne seksjonen vil jeg gi lenker til sider som inneholder stoff knyttet til forholdet mellom EU og Norge

Stoff om EU og Norge finnes mange steder, og hovedlenken går til min egen "EU og Norge"-side.

In this section I will link to pages relating to EU and Norway.

If you are a non-Scandinavian, you will probably be very puzzled by the Norwegian decision (in the referendum of 28. November 1994) to stay outside the EU.The explanation is simple, that is, in my opinion. You will find it on this page.

Under EU-kampen var det Nei til EUs "Bærebjelke-erklæring" som inneholdt den felles politiske plattformen for EU-motstanderne. Nei til EU er en meget aktiv organisasjon fremdeles, og siden Nei til EU ikke er et politisk parti, nøyer Nei til EU seg fortsatt med "Bærebjelkene".

Skal en gjøre en innsats i dagens politiske Norge, trengs det en plattform som tar standpunkt til dagens politiske oppgaver i meget større bredde. Jeg ønsket å utforme en slik plattform, og fikk mange gode folk til å hjelpe meg. Anne K. Grimsrud endte opp som medforfatter til det heftet vi laget og fikk trykket i mai 1997. Vi kalte det "Samholds-Norge eller Markeds-Norge". Klikk på linken så kommer du til det!

Denne spalten skal gi en oversikt over politiske aktiviteter, med lenker til sider for hver av aktivitetene.

This page will provide links to accounts of political activities that I have participated in or are particularly interested in.

Det ble laget mange politiske tegninger
under EU-kampen. De fleste ble laget i Ja-aviser og framstilte EU-motstanderne som idiote, gjerner med nisseluene trukket ned over ører og/eller øyner. Men det var unntak, og etter min mening var en av de beste Inge Grødems tegning i Aftenposten av den besnorklede spanske toreador som prøver å lokke den skeptiske rosemalte norske torsk inn
i EU-nettet. (Gjengitt med Grødems tillatelse.)

A large number of political cartoons appeared during the EU-battle, most of them of course in "Yes to EU"-newspapers. (More than 90% of the total number of newspaper copies each day were for EU-membership, as well as the TV-channels. Still we won.) The standard cartoon showed the incredibly stupid No-people doing idiotic things, often with a gnome's cap drawn below eyes and/or ears. However, there were exceptions.

Spain was very, very eager to get Norway into the EU in order to get Spanish access to the Norwegian fish resources. This drawing by Inge Groedem in Aftenposten of the toreador and the sceptical Norwegian cod illustrates this point. (Used with permission from the artist.)