Artikkelen vil komme fram i dette vinduet i Acrobat-format. Ikonene til venstre ovenfor kan klikkes og gi informasjon om hvordan netteleserne Netscape () og Explorer () behandler "Acrobat"-formaterte dokumenter, og hvordan du skal bruke navigerings-ikonene til Acrobat-dokumentleseren ().Denne Acrobat-dokumentleseren er ikke helt ferdig utprøvd ennå. Vær overbærende litt til!

The paper will appear in this window in the Acrobat format. The icons above may be clicked and will bring up (in the right window) information about how the net browsers, Netscape () and Explorer () treats Acrobat-formatted documents. The Acrobat icon () will bring up information about the navigational tools in the Acrobat document reader.
This Acrobat Document Reader is still under development. It will be finished soon, I hope!